PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie:

POIR.03.02.02-00-0480/16

Nazwa beneficjenta:

BRACIA BERTRAND sp. z o.o. sp.k

Tytuł projektu:

Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych.

Cel projektu:

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie technologii produkcji okien Lumitrend. Będą one wytwarzane w dwóch wersjach: drewnianej (z zewnętrzną listwą drewnianą) i drewniano - aluminowej (z zewnętrzną nakładką aluminiową). Wdrożenie technologii musi zostać poprzedzone zakupem dostosowanego to tej technologii parku maszynowego. Planowany jest zakup szlifierki, linii lakierniczej, piły oraz zestawu urządzeń do montażu i konfekcjonowania okien.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Całkowita wartość projektu:

4 200 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

1 890 000,00 PLN

Okres realizacji projektu:

01/09/2016 – 31/08/2017

© 2016 BERTRAND. All Rights Reserved.